شهرک صنعتی خیرآباد

Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: تجهیزات مخازن پالایشگاهی وبویلرواسکلت فلزی
Long Business Description:

,

Business Phone Number: +98 86 3355 3810
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: درب و پنجره پیش ساخته آلومینیومی
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8612216643
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: پروفيل آلومينيوم و پنجره دوجداره
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 3285666-3280061
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: ساخت انواع مخازن ثابت
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2770353
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: ظروف استيل و پرسكاري انواع فلزات
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2247682
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: مرکزی‌ - اراک - شهرک صنعتی شماره 3 خیرآباد قطعه 742
,
Short Business Description: ضد عفوني كننده بيمارستاني و سفید کننده
Long Business Description:

ساخت محصولات وسموم دفع افات وسایرموادشیمیائی موردمصرف

Business Phone Number: 086 3663230-2
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: انواع اسكلت هاي فلزي وسوله محصولات فلزي ساختماني
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: شيشه خم و شيشه سكوريت
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2233698-2221216
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: دفتر جرثقيل مركزي
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 30 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: ماشين تراش افقي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8633553719
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,