شهرک صنعتی غرق اباد

Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: درب وپنجره ازيو پي وي سي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2552230567
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: پاستوريزه كردن وبسته بندي خشكبار
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2166698094
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: بتن سيال معمولي و بلوك ديواري بتني غير مسلح و...
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8642214046
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: خوراك آماده دام وطيوروغيره
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2188682028
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: لوله واتصالات پي وي سي پليكا
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2563253202
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: انواع قیر و قیر حاصل از قیر طبیعی
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2133885088
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: ساخت كاروان (انواع كانكس و كاروان)
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2155253166
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: انواع بتون وملات از قبل مخلوط شده
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2563222823
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: شمش فولادآلياژي(بيلت استينلس اسيل)
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 255223
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 3 شهر غرق آباد ( مجاور جاده اصلی ساوه - همدان )
Short Business Description: ترشيجات و مرباجات
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2552234193
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,