بسته بندی

Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: دستمال جعبه اي و كاغذ توالت
Long Business Description:

گروه فرا تجارت تیوا
گروه فرا تجارت تيوا-استان مرکزی اراک

شرکت تیوا در سال 2001 در ایران تاسیس شد و مجموعه ی این گروه،شرکت هایی همچون کارخانه های تولیدی اراک و گرمسار و گروه بازرگانی در بخش های صادرات و واردات می باشد.
شرکت تیوا در بخش های مختلف واردات کاغذ، چاپ، دستمال کاغذی، واردات خمیر، بسته بندی و صادرات فرآورده های
شیمیایی چه در زمینه صادرات و واردات و همچنین در زمینه تولید گام های مهمی برداشته است. تمامی محصولات دارای یک
سیستم کیفی می باشد.
شرکت تیوا در عرصه بین الملل با کشورهای اردن، هند، امارات متحده، اندونزی، عربستان همکاری داشته است.
شرکت تیوا همواره در صدد همکاری سالم و با اطمینان با شرکت های حرفه ای بوده است.
امیدواریم برای نیازهای شما بهترین باشیم.

Business Website Address: http://www.tivacompany.com/index.php/fa
Business Phone Number: 9821-88215345-48+
Business Contact Email: commercial@tivacompany.com
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: دستمال جعبه اي و كاغذ توالت
Long Business Description:

گروه فرا تجارت تیوا
گروه فرا تجارت تيوا-استان مرکزی اراک

شرکت تیوا در سال 2001 در ایران تاسیس شد و مجموعه ی این گروه،شرکت هایی همچون کارخانه های تولیدی اراک و گرمسار و گروه بازرگانی در بخش های صادرات و واردات می باشد.
شرکت تیوا در بخش های مختلف واردات کاغذ، چاپ، دستمال کاغذی، واردات خمیر، بسته بندی و صادرات فرآورده های
شیمیایی چه در زمینه صادرات و واردات و همچنین در زمینه تولید گام های مهمی برداشته است. تمامی محصولات دارای یک
سیستم کیفی می باشد.
شرکت تیوا در عرصه بین الملل با کشورهای اردن، هند، امارات متحده، اندونزی، عربستان همکاری داشته است.
شرکت تیوا همواره در صدد همکاری سالم و با اطمینان با شرکت های حرفه ای بوده است.
امیدواریم برای نیازهای شما بهترین باشیم.

Business Website Address: http://www.tivacompany.com/index.php/fa
Business Phone Number: 9821-88215345-48+
Business Contact Email: commercial@tivacompany.com
Business Fax: ,