شهرک صنعتی شماره ۲ اراک (ایبک آباد)

Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: پاك كردن وبسته بندي حبوبات وبسته بندي خشكبار وغلات وادويه
واردات حبوبات از جمله عدس
Long Business Description:

شركت آرين درسا اراك در مورخ 15/09/1389 تحت شماره ثبت 5147 در اراك واقع در استان مركزي به ثبت رسيده است. شركت مطابق با كارت بازرگاني اخذ شده به شماره 301153 قادر به فعاليت در عرصه بازرگاني است. شركت آرين درسا اراك با توجه
به قرارداد منعقد شده، محصولات توليدي شركت پاك دانه اراك ( داراي پروانه بهره برداري به شماره 11892/102 اخذ شده در تاريخ 09/07/1384 ) را با برند هليا عرضه مي نمايد.

Business Phone Number: 2235544
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: آبكاري فلزات
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2227315 - 2267613
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: پروفيل آلومينيوم
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2253143
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: آبكاري وساير عمليات صنعتي روي فلزات ورنگ كاري فلزات
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: فيلترروغن وهواوسوخت وفيلترصنعتي هوا
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: قطعات بدنه خودرو
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 42985
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: تولیدورقهای آلومینیوم
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2267396
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: درب چوبي پرسي و انواع كمد چوبي
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: دستگاههای اندازه گیری یا کنترل فشار مایعات و گازها
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 88708641
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 17 از مرکز شهر اراک
,
Short Business Description: آژانس باربري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 4179213
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,