خمین

Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: ظروف يكبار مصرف
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2188732226
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: قطعات بدنه خودرو
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: لائي بي بافت
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8801162
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: لوله اتصالات لوله پلي اتيلن
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 08652335170-2223850
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: بازيافت ضايعات پلي استر
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 18 جاده خمین - محلات , سه راهی شهابیه - ازنوجان
Short Business Description: قطعات پلاستيكي تزريقي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8652332364
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: آژانس باربري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8612770957
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 18 جاده خمین - محلات , سه راهی شهابیه - ازنوجان
Short Business Description: سنگبري
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: بسته بندي عسل
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8652334247
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 8 از شهر خمین ( مجاور جاده اصلی خمین - اراک)
Short Business Description: اكسلهاي جلووعقب وجعبه فرمان هيدروليك
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8652340851
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,