شازند

Address: کیلومتر 2 شهر آستانه ( مجاور جاده اصلی آستانه - بروجرد)
Short Business Description: اجاق گاز فر دار و اجاق گاز مبله و اجاق گاز پلو پز
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8624432218
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: انواع مخازن استيل وكربن ومبدل وراكتورهاي حرارتي وساخت سوله
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 4775610
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: مصنوعات پلاستيكي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 3662594
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: لوله هاي پلي اتيلن
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2210266
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: قطعات پلاستيكي تزريقي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 3676153
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: ريسندگي وبافندگي پتو
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 3677331-2
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: كامپاوند پلي اتيلن سبك وسنگين وسبك تقويت شده
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 778521 - 776600
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: قطعات پلاستيكي(پالت)
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 0212853257-9
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 2 شهر آستانه ( مجاور جاده اصلی آستانه - بروجرد)
Short Business Description: ماء الشعيرونوشابه هاي گازدارغيرالكلي وعصاره مالت
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2144504777
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: شازند - کیلومتر 27 جاده شازند - خمین - نرسیده به روستای بازنه
Short Business Description: ترشيجات و شوريجات ومرباجات
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8624333030
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,