شهرک صنعتی زاويه

Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: تجهيزات آبياري تحت فشارباراني قرقره اي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2144716707
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: وسايل يكبار مصرف بيمارستاني
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2188946477
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: محصولات ساخته شده از mdf
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: دستمال كاغذي جيبي و جعبه اي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 88647
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: منعلقات و لوازم جانبی خودرو
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2144283997
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: قطعات پيش ساخته بتوني وسيماني وسبك وبتون آماده
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2554203114
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: انواع مربا شكلات كاكائويي و ميشكا
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 215641226
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: ماشین آلات بسته بندی چند کاره وسایل و تجهیزات ورزشی
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2188288373
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: قطعات بتونی
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8852909
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 5 از شهر زاویه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )
Short Business Description: غربیلک فرمان
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,